Početna

Artisova razglednica | Artis’ Postcard

Ono što je bila lepa igra tokom izolacije, preraslo je u međuvremenu u virtuelnu izložbu pod naslovom “Artisova razglednica: Umetnički putni album”!

Izložba je deo aktivnosti Međunarodnog saveta muzeja – ICOM, i najveće muzejske manifestacije u Srbiji – Muzeji za 10.

Od 18. maja, kada se tradicionalno proslavlja Međunarodni dan muzeja, naša (Artisova i vaša!) izložba je dostupna putem interneta, našeg sajta i društvenih mreža.

Kliknite na sliku iznad ovog teksta da uđete na izložbu!

*****

What was a beautiful game during the lockdown, in the meantime, grew into a virtual exhibition entitled Artis’ Postcard: An Artistic Travel Album!

The exhibition is part of the activities of the International Council of Museums – ICOM, and the largest museum manifestation in Serbia – Museums for 10.

Since May 18, when the International Museum Day is traditionally celebrated, our (Artis and yours!) Exhibition is available via the Internet, our website and social networks.

Click on the image above this text to enter the exhibition!