Istraživanja

Projekti ~ Artisova Poslatičarnica

Vizuelni identitet “Poslastičarnice” sa porcelanskom skulpturom Kris Antman za fabriku “Majsen” iz ciklusa “Zabranjeno voće” Istražujući fantastičnu povest civilizacijske žudnje za slatkim, projekat Poslastičarnica predstavlja kompleksnu transdisciplinarnu studiju koja obuhvata istoriju, umetnost, gastronomiju, antropologiju, književnost, filozofiju, rodne studije i druge relevantne naučne discipline. Polazeći sa stanovišta čuvenog francuskog šefa Antonina Karema (1784-1833) ...
Pročitajte više

Živeti prošlost ~ Srpska srednjovekovna gastronomija

Svadba u Kani, Kalenić, 15. vek ŽIVETI PROŠLOST – SRPSKA SREDNJOVEKOVNA GASTRONOMIJA je multidisciplinarni, naučni, umetnički i kulinarski, projekt koji okuplja istraživače i stvaraoce najrazličitijih profila a sa ciljem da se istraži i rekonstruše srednjovekovno gastronomsko nasleđa i odgovarajući umetnički koncept koji ga prate. Istraživanje i rekonstrukcija srpske srednjovekovne trpeze, ...
Pročitajte više