ARTIS

Centar za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti ARTIS je nezavisna, nevladina i neprofitna istraživačko-edukativna organizacija, koju su 2009. godine osnovale istoričarke umetnosti – Tamara Ognjević i Katarina Dimitrijević. Svi ARTISOVI programi i projekt su zasnovani na opštevažećim, međunarodnim stručnim, naučnim i profesionalnim standardima.

STAV

Naš stav počiva na veri u apsolutnu moć umetnosti kao medijatora među narodima, religijama, kulturama… Umetnost je najblistavija tekovina čovečanstva, neiscrpno vrelo apsolutne lepote, mudrosti i plemenitosti. Ona je božanstveni glasnik, nesputan u vremenu i prostoru.

SLOGAN

Art is the will for creation (Umetnost je volja za stvaranje), zasnovan na igri reči (Artis-Art is) na esencijalan način izražava naš stav da kreativna energija savlađuje sve prepreke. Stvaralac ne poznaje razlike među ljudima  i kulturama, on je most među različitima koji jesu bogatstvo sveta, baš kao što je umetnost ogledalo te raskoši koja je večna. Iz stvaralačke volje je nastalo sve što je u ukupnim tokovima civilizacije zaista vredno pažnje i pamćenja.

VIZIJA I MISIJA

 • Istraživanje, unapređivanje, sistematizacija i promocija domaćeg kulturnog nasleđa i umetnosti od najranijih početaka do najsavremenije umetničke produkcije
 • Predstavljanje umetničkih i kulturnih sadržaja domaćoj i svetskoj kulturnoj javnosti
 • Redefinisanje sistema vrednosti u kulturi i umetnosti
 • Saradnja sa srodnim i/ili sličnim udruženjima i institucijama kulture u zemlji i inostranstvu

CILJEVI I ZADACI

 • Organizacija i realizacija izlagačkih i aukcionih programa
 • Promocija, edukacija i zastupanje umetnika
 • Organizacija i realizacija umetničkih kolonija, rezidencijalnih umetničkih programa, umetničkih radionica i inovativnih projekata
 • Organizacija i realizacija istraživačkih, edukativnih programa i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • Organizovanje stručnih seminara, simpozijuma i drugih oblika stručnog okupljanja
 • Izdavanje stručne i popularne literature i periodike u štampanoj i multimedijalnoj formi
 • Internet prezentacija sadržaja iz oblasti kulture i umetnosti
 • Uspostavljanje stalne saradnje sa pojedincima, institucijama i organizacijama  od značaja za kulturu i umetnost u Republici Srbiji i u svetu
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on Google+Email this to someone