post

Secesija za poneti: Nušićeva tabakera

Srebrna, gravirana tabakera komediografa Branislava Nušića s početka 20. veka. Foto@Muzej grada Beograda

Art nuvo, secesija, jugend stil, liberti, modrenizmo … različita imena za pokret koji je, spajajući umetnost i zanatstvo, osim reprezentativnih arhitekstonskih i slikarskih dela, ovaplotio čitav niz rešenja u oblasti primenjene umetnosti, a posebno kada je reč o funkcionalnim predmetima u svakodnevnoj upotrebi. Od tapeta do poveza za knjige, od nameštaja do nakita.

Jedan od najlepših primera upravo takvog, upotrebnog predmeta u stilu secesije je i fantastična, srebrna tabakera našeg čuvenog komediografa Branislava Nušića. Nušić je bio poznat kao veliki kicoš i gospodin koji u fraku ide i po burek, a ovaj fini deo pušačkog pribora sa izgraviranim likom secesijske lepotice koja neobično podseća na Muhine modele, ukazuje na osobu koja drži do detalja. Na tabakeri su s prednje strane izgravirani inicijali slavnog pisca, naziv njegove drame “Pučina” i datum 29.11.1901, dok se na poleđini nalazi 12 imena. Sadržaj pomalo neobičan kad se ima u vidu da je “Pučina” napisana 1903, kao drama koja u fokusu ima malograđanštinu i uticaj sredine na uspon i propast jedne porodice, pa možemo samo pretpostaviti da su neke od gravira na tabakeri nastajale kasnije u odnosu na datum koji se na njoj nalazi.

Alfons Muha, Poster za JOB papir za cigarete, 1896.

Ovaj zanimljiv predmet se čuva u legatu velikog pisca u Muzeju grada Beograda.

© Artis Center 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.