O nama

Centar za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti Artis je nezavisna, nevladina i neprofitna Istraživačko-edukativna organizacija, koja je osnovana 2009. godine. Svi Artisovi programi i projekti su zasnovani na opštevažećim, međunarodnim stručnim, naučnim i profesionalnim standardima. Od 2016. Artis je institucionalni član Međunarodnog saveta muzeja (ICOM).

Uskoro i mnogo više o nama.