post

Artisova razglednica: Azija, Australija i Novi Zeland | Artis’ Postcard: Asia, Australia & New Zealand

Ni najmanje ne iznenađuje što je Azija vekovima uzbuđivala maštu putnika, istraživača i trgovaca. Svaka razglednica Azije, koja je stigla na našu adresu, donela je neko novo otkriće, ali i oduševljenje. Kakav nestvaran, misteriozan kontinent! Koliko boja i oblika! Kakav kulturni kaleidoskop! 

Iako smo vrlo malo razglednica dobili iz Australije i sa Novog Zelanda, ono što je stiglo je zaista posebno. Opčinili su nas okean i predeli tog dalekog, nedovoljno poznatog kontinenta.

Zahvaljujemo se Ani Mikić D’Apuzzo, Biljani Djordjević, Bojani Zuzi, Bošku Ognjeviću, Dinari Kalikovoj i ICOM Rusija, Esteli Jugović, Ivani Kovačević Džoj Čih Ning Hsin, Lani Vučković, Rafelu Kašaru, Sladjani Velendečić, Slavici Batos, Sofiji Mrišuk, Sonji Avlijaš, Stefanu Nemanji Kostiću, Tamari Ognjević, Tomislavu Ivanoviću, Boženi Jurčić i Jeleni Vukićević na divnim razglednicama.

Kliknite na sliku da bi ste povećali fotografiju!

*****

It is not surprising that Asia has excited the imagination of travelers, researchers, and traders for centuries. Every postcard from Asia, which arrived at our address, brought a new discovery, but also enthusiasm. What an unreal, mysterious continent! How many colors and shapes! What a cultural kaleidoscope!

Although we received very few postcards from Australia and New Zealand, what arrived was really special. We were fascinated by the ocean and the landscapes of that distant, insufficiently known continent.

We thank Ana Mikic D’Apuzzo, Biljana Djordjević, Bojana Zuza, Boško Ognjević, Dinara Khalikova and ICOM Russia, Estela Jugović, Ivana Kovačević Joy Chih Ning Hsin, Lana Vučković, Raffaele Casciaro, Sladjana Velendečić, Slavica Batus, Sofia Mrišuk , Stefan Nemanja Kostić, Tamara Ognjević, Tomislav Ivanović, Božena Jurčić and Jelena Vukićević on wonderful postcards.

Click on the image to enlarge the photo!

 

 

@Artis Center 2020

post

Artisova razglednica: Afrika | Artis’ Postcard: Africa

Čarobna, zagonetna Afrika!

Nemoguće je shvatiti koliko lica ima ovaj kontinent. Kakva riznica prirodnog i kulturnog nasleđa, a istovremeno i prostor stalne patnje i stradanja. 

Mi smo bukvalno zavirili u taj svet nesagledivog bogatstva.

Zahvaljujemo se Boženi Jurčić, Branki Popović, Janku Kostoskom, Jeleni Manolčov, Mariji Janči, Petru Jovanoviću, Sonji Avlijaš i Vesni Lejin na afričkim razglednicama.

Kliknite na sliku za uvećanje fotografije!

*****

Magical, enigmatic Africa!

It is impossible to understand how many faces this continent has. What a treasure trove of natural and cultural heritage, and at the same time a space of constant pain and suffering.

We have literally peeked into that world of incalculable wealth.

We thank Božena Jurčić, Branka Popović, Janko Kostoski, Jelena Manolčov, Marija Janča, Petar Jovanović, Sonja Avlijaš, and Vesna Lane on African postcards.

Click on the image to enlarge the photo!

@Artis Center 2020

post

Artisova razglednica: Južna Amerika | Artis’ Postcard: South America

Južnu Ameriku nisu uspeli da opišu ni najbolji romani, mnogobrojni filmovi i bezbrojne fotografije. U tom smislu je naša mala galerija samo nagoveštaj svih onih raskošnih slojeva ovog kontinenta.

Zahvaljujemo se Lani Vučković, Jani Rakanović, Suzani Pejdž i Sladjani Velendečić na ovim zanimljivim fotografijama

Kliknite na fotografiju za povećanje slike!

*****

Even the best novels, numerous films, and countless photographs have failed to describe South America. In that sense, our small gallery is just a hint of all those gorgeous cultural layers of this continent.

We thank Lana Vučkovic, Jana Rakanović, Susana Page and Sladjana Velendečić for these interesting photos.

Click on the photo to enlarge the image!

@Artis Center 2020