Artisova razglednica: Južna Amerika | Artis' Postcard: South America

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica
Artis Center Susana Page South America cover e1589660418810

Južnu Ameriku nisu uspeli da opišu ni najbolji romani, mnogobrojni filmovi i bezbrojne fotografije. U tom smislu je naša mala galerija samo nagoveštaj svih onih raskošnih slojeva ovog kontinenta.

Zahvaljujemo se Lani Vučković, Jani Rakanović, Suzani Pejdž i Sladjani Velendečić na ovim zanimljivim fotografijama

Kliknite na fotografiju za povećanje slike!

*****

Even the best novels, numerous films, and countless photographs have failed to describe South America. In that sense, our small gallery is just a hint of all those gorgeous cultural layers of this continent.

We thank Lana Vučkovic, Jana Rakanović, Susana Page and Sladjana Velendečić for these interesting photos.

Click on the photo to enlarge the image!

@Artis Center 2020

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica

Diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završava poslediplomske studije. Usavršavala se u Americi, Francuskoj i Engleskoj, a 2008. je diplomirala PR menadžment na uglednoj međunarodnoj školi London School of PR. Licencirani je turizmolog i ekspert za kulturno preduzetništvo u oblasti heritologije, likovne i primenjene umetnosti, i kulturnog turizma.

Komentari0

Trenutno nema aktuelnih komentara

Ostavite prvi komentar koristeći polje desno.