Artisova razglednica: Severna Amerika | Artis' Postcard: North America

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica
Artis Center NS America Vesna Lane web

Iako ovaj izbor razglednica ni približno ne pokazuje svu raskoš prirode i kulturnog nasleđa Severne Amerike, daje osnovnu ideju o toj raskoši.

Zahvaljujemo se Jani Raković, Lani Vučković, Petru Vujičiću, Suzani Spasić i Vesni Lejin na razglednicama iz ovog dela sveta.

*****

Although this selection of postcards does not even remotely show all the splendor of the nature and cultural heritage of North America, it gives a basic idea of that splendor.

We thank Jana Raković, Lana Vucković, Petar Vujičić, Suzana Spasić, and Vesna Lane for postcards from this part of the world.

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica

Diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završava poslediplomske studije. Usavršavala se u Americi, Francuskoj i Engleskoj, a 2008. je diplomirala PR menadžment na uglednoj međunarodnoj školi London School of PR. Licencirani je turizmolog i ekspert za kulturno preduzetništvo u oblasti heritologije, likovne i primenjene umetnosti, i kulturnog turizma.

Komentari0

Trenutno nema aktuelnih komentara

Ostavite prvi komentar koristeći polje desno.