Projekti: CultHeRit 2024-2026

Artis logo
Artis Center
Cover sajt

Nakon izuzetno uspešno realizovanog projekta Art Noveua 2 - Zemlje Dunavske regije i secesija imamo ponovo zadovoljstvo da sarađujemo sa kolegama iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije, ali i kolegama iz regiona! Ovog puta, a u periodu 2024-2026. godina u fokusu je sasvim drugačiji, ali podjednako važan projekta u oblasti zapošljavanja i kulturnih politika - CultHeRit. Iza zanimljivog akronimakrije se ozbiljna tema čiji puni naziv glasi:Pronalaženje rešenja za neuravnoteženosti na tržištu rada u sektoru kulturnog nasleđa u Dunavskom regionu poboljšanjem njegove dostupnosti mladim stručnjacima (Identifying solutions for labor market imbalances in the cultural heritage sector in the Danube region by improving its accessibility to young professionals).


Projekat CultHeRit se bavi pitanjem ljudskih resursa u ustanovama zaštite kulturnog nasleđa (Cultural Heritage Institutions and Museums – CHIM). Glavni cilj projekta CultHeRit je optimizacija sektorskog tržišta rada izazivanjem pozitivnih promena u praksama zapošljavanja koje se trenutno primenjuju u sektoru kulturnog nasleđa u dunavskom regionu. Projekat teži da povećanjem pristupačnosti sektora mladim profesionalcima doprinese usporavanju i preokretu migracije visokoobrazovanih mladih ljudi i zadržavanju kvalifikovane radne snage u sektoru kulturnog nasleđa. Realizacija projekta CultHeRit počela je 1. januara 2024. godine i vreme trajanja projekta je 30 meseci.

U projektu učestvuje 13 partnerskih institucija iz osam zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Mađarske, Rumunije, Srbije i Slovenije.

Tim, koji predvodi Muzej primenjenih umetnosti u Budimpešti, čini deset ustanova iz sektora kulturnog nasleđa: pet muzeja, četiri zavoda za zaštitu kulturnog nasleđa i jedan istraživačko-obrazovni centar. Reč je o velikim institucijama iz prestonica i ustanovama iz manjih gradova u perifernim oblastima zemalja učesnica. Institucijama zaštite kulturnog nasleđa podršku pružaju tri tehnička partnera: jedno udruženje kulturnih organizacija, jedna agencija za zapošljavanje i jedan sindikat zaposlenih u kulturi.

Osim Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, učesnici projekta su: Muzej primenjenih umetnosti u Budimpešti, Muzej primenjene umetnosti u Beču, Kulturna platforma Gornje Austrije iz Linca, Nacionalni institut za nasleđe u Bukureštu, Nacionalni muzej istorije Transilvanije u Kluž-Napoki, Zavod za zapošljavanje regiona Bihor u Oradei, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici, Samostalni sindikat zaposlenih u kulturi Srbije iz Beograda, Muzej primenjene umetnosti u Pragu, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske u Banja Luci, Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu i Istraživačko-obrazovni centar Dvorac Rakičan u Rakičanu.

U projekat su uključeni i pridruženi strateški partneri: Ministarstvo kulture i inovacija Mađarske, Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave Rumunije, Ministarstvo kulture Srbije, Austrijski institut za kulturne koncepte i Ministarstvo kulture i medija Hrvatske.

Prvi radni sastanak Key Steakholder grupe u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture održan je 16.maja 2024. godine. Foto: Tatjana Tripković

Sve detalje o projektu možete videti na zvaničnoj prezentaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture OVDE!

Izueztno važno radno telo projekta, koje formiraju partneri na projektu i to u svakoj zemlji učesnici, je Key Steakholder grupa koju čine predstavnici različitih ustanova, otganizacija u udruženja čiji intersi i iskustvo mogu na esencijalan način da doprinesu ovakvom, izvanredno važnom pitanju.

U Srbiji, a pod pokroviteljstvom RZZSK KSG grupu, čiji je prvi radni sastanak održan u četvrtak 16. maja, čine:

1. Miroslava Turković, Ministarstvo kulture Republike Srbije;

2. Marina Hasanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3. Melinda Nađ Кišeroš, Gradska uprava Subotice;

4. Milena Jokanović, Filozofski fakultet u Beogradu;

5. Nela Tonković, Savremena galerija Subotica;

6. Dragana Đorđević, Samostalni sindikat kulture Srbije;

7. Bogdana Opačić, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka;

8. Tamara Ognjević, Artis centar, Beograd;

9. Milan Janković, Akademska inkluzivna asocijacija;

10. Nemanja Smičiklas, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu;

11. Momir Vladisavljević, Narodni muzej Srbije;

12. Fjodor Petrov, Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica;,

13. Branislav Orlić, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

14. Aleksandar Marković, PR agencija EARTH.

Radni sastanak Key Steakholder grupe za Srbiju održan 16. maja 2024. godine u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Srbije. Foto: Tamara Ognjević

Članovi projektnog tima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture su:

Vladimir Džamić (vođa tima), dr Tatjana Tripković, Ana Momčilović i Ana Vranješ.


© Artis Center 2024
Artis logo
Artis Center

Komentari0

Trenutno nema aktuelnih komentara

Ostavite prvi komentar koristeći polje desno.