Artisova razglednica: Azija, Australija i Novi Zeland | Artis' Postcard: Asia, Australia & New Zealand

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica
Artis Center Estela Jugovic Vietnam Asia Cover e1589743259149

Ni najmanje ne iznenađuje što je Azija vekovima uzbuđivala maštu putnika, istraživača i trgovaca. Svaka razglednica Azije, koja je stigla na našu adresu, donela je neko novo otkriće, ali i oduševljenje. Kakav nestvaran, misteriozan kontinent! Koliko boja i oblika! Kakav kulturni kaleidoskop!

Iako smo vrlo malo razglednica dobili iz Australije i sa Novog Zelanda, ono što je stiglo je zaista posebno. Opčinili su nas okean i predeli tog dalekog, nedovoljno poznatog kontinenta.

Zahvaljujemo se Ani Mikić D'Apuzzo, Biljani Djordjević, Bojani Zuzi, Bošku Ognjeviću, Dinari Kalikovoj i ICOM Rusija, Esteli Jugović, Ivani Kovačević Džoj Čih Ning Hsin, Lani Vučković, Rafelu Kašaru, Sladjani Velendečić, Slavici Batos, Sofiji Mrišuk, Sonji Avlijaš, Stefanu Nemanji Kostiću, Tamari Ognjević, Tomislavu Ivanoviću, Boženi Jurčić i Jeleni Vukićević na divnim razglednicama.

Kliknite na sliku da bi ste povećali fotografiju!

*****

It is not surprising that Asia has excited the imagination of travelers, researchers, and traders for centuries. Every postcard from Asia, which arrived at our address, brought a new discovery, but also enthusiasm. What an unreal, mysterious continent! How many colors and shapes! What a cultural kaleidoscope!

Although we received very few postcards from Australia and New Zealand, what arrived was really special. We were fascinated by the ocean and the landscapes of that distant, insufficiently known continent.

We thank Ana Mikic D'Apuzzo, Biljana Djordjević, Bojana Zuza, Boško Ognjević, Dinara Khalikova and ICOM Russia, Estela Jugović, Ivana Kovačević Joy Chih Ning Hsin, Lana Vučković, Raffaele Casciaro, Sladjana Velendečić, Slavica Batus, Sofia Mrišuk , Stefan Nemanja Kostić, Tamara Ognjević, Tomislav Ivanović, Božena Jurčić and Jelena Vukićević on wonderful postcards.

Click on the image to enlarge the photo!

Tamara
Tamara Ognjević
Istoričarka umetnosti, heritolog i književnica

Diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završava poslediplomske studije. Usavršavala se u Americi, Francuskoj i Engleskoj, a 2008. je diplomirala PR menadžment na uglednoj međunarodnoj školi London School of PR. Licencirani je turizmolog i ekspert za kulturno preduzetništvo u oblasti heritologije, likovne i primenjene umetnosti, i kulturnog turizma.

Komentari0

Trenutno nema aktuelnih komentara

Ostavite prvi komentar koristeći polje desno.